lid-worden-netwerk-cafe

Jezelf als vaste deelnemer zichtbaar maken

Voor de Ondernemers die als aangemeld lid op ons Ondernemersplatform te gast zijn, is het mogelijk een promotie-pagina te krijgen op onze website.

Uw eigen promotie-pagina op onze website kost € 60,– excl. 21% BTW per jaar.

Daardoor bestaat de extra mogelijkheid om gevonden te worden door collega ondernemers of mogelijke opdrachtgevers.

U gaat de promotie-overeenkomst aan voor een looptijd van één jaar. De overeenkomst gaat in op het moment van inschrijving. U ontvangt een e-mail voor eventuele verlenging, als er gedurende het jaar geen interesse meer is, geef ons dat dan aan dan zorgen we ervoor dat de promotiepagina na het verstrijken van de termijn verwijdert zal worden.. 

De ondernemer ontvangt een factuur, betaling gaat via overmaking op een door Netwerk-cafe aangewezen bankrekening. Betaling binnen 14 dagen na inschrijving. 

Onze site geeft aan opdrachtgevers een extra overzicht van ondernemers, en aan de ondernemers de gelegenheid zich kort te presenteren via hun informatie pagina.6

Wat hebben we daarvoor van u nodig?

  Na het versturen van ons contactformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Zodra beide partijen akkoord zijn zullen wij u vragen om nadere gegevens aan te leveren. Na het aanleveren van deze gegevens maken wij de promotiepagina op en plaatsen deze op onze website.

  Dit zijn de aanvullende gegevens die u daarna nog dient aan te leveren:

  • link van de website
  • profieltekst (maximaal 1000 karakters)
  • links naar social media
  • logo
  • uw profielfoto