Eigen promotie-pagina

Op basis van je lidmaatschap op jaarbasis, bestaat de extra mogelijkheid om gevonden te worden door collega ondernemers of mogelijke opdrachtgevers.

Je gaat de promotie-overeenkomst aan voor een looptijd van één jaar. De overeenkomst gaat in op het moment van inschrijving. Je ontvangt een e-mail voor eventuele verlenging, als er  gedurende het jaar geen interesse meer is, geef ons dat dan aan dan zorgen we ervoor dat jouw promotie-pagina na het verstrijken van de termijn verwijdert zal worden.. 

De ondernemer ontvangt een factuur, betaling gaat via overmaking op een door Netwerk-cafe aangewezen bankrekening. Betaling binnen 14 dagen na inschrijving. 

Onze site geeft aan opdrachtgevers een extra overzicht van bij ons aangesloten ondernemers, en aan de ondernemers de gelegenheid zich kort te presenteren via hun informatie promotie-pagina.

Inschrijven kan via het formulier bij Lidmaatschap of stuur ons gerust een e-mail of whatsapp.

Na het versturen van het aanmeldingsformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Zodra beide partijen akkoord zijn zullen wij je vragen om nadere gegevens aan te leveren. Na het aanleveren van deze gegevens maken wij de promotiepagina op en plaatsen deze op onze website.

Dit zijn de aanvullende gegevens die je dient aan te leveren:

  • link van de website
  • profieltekst (maximaal 1000 karakters)
  • links naar social media
  • logo